Undervattens-spindel spinner egen gäle

Vattenspindeln (Argyroneta aquatica) är den enda spindel som lever hela sitt liv under vattnet. Den lever i stillastående sött och bräckt vatten, bland annat över hela Sverige. För övrigt sträcker sig dess utbredningsområde från Brittiska öarna i väst till Japan i öst, i de norra hemisfärerna.

Runt bakkroppen har vattenspindeln en liten bubbla med luft i ett nät, som den bär den med sig ner till sitt undervattensbo. Luften hålls kvar av de fina små håren på spindelns kropp. Nätet, som spindeln tillverkar mellan vattenväxter vid stranden, välver sig till formen av en klocka av luften. Den klockliknande formen har gett spindeln det engelska namnet –  “Diving bell spider”.

Förutom de gånger som spindeln går upp för att hämta luft lever den hela sitt liv nere i dessa luftklockor. Här äter den, här sker hudömsningar, parning och äggläggning. Den till och med övervintrar i slutna luftklockor nere i vattnet.

Nu har tyska forskare funnit att spindelns luftbubbla också fungerar lite som en gäle. Forskarna har använt sig av en liten mätare på 15 mikrometer, och har lyckats mäta syreinnehållet i luftbubblan. Mätresultaten visar att när spindeln förbrukar syret i bubblan så dras det in mer syre kontinuerligt från vattnet runt omkring. Det gör att spindeln inte behöver gå upp till ytan lika ofta för att fylla på luft.

Källor:
http://jeb.biologists.org/content/214/13/2175.abstract
http://www.nature.com/news/2011/110609/full/news.2011.357.html
http://www.newscientist.com/article/dn20557-scuba-spider-uses-web-as-gill-to-breathe-under water.html
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/331004/title/Diving_spiders_make_their_own_g ills_
http://en.wikipedia.org/wiki/Diving_bell_spider