Tropikdjur i dvala

När man tänker på att djur går i dvala, under vissa perioder, tänker man som regel på våra breddgrader. Men även i tropikerna finns exempel på djur som använder en sådan överlevnadsstrategi under svåra perioder.

Ett av dessa är tjocksvansmakin (Cheirogaleus medius), en liten lemur på Madagaskar som sover sig igenom den årliga torrperioden. Den lägger sig då till ro i någon hålighet i något utvalt, lämpligt träd. Dessförinnan har den genom lämplig föda lagrat upp fett i svansen, och därmed ökad sin kroppsvikt till upp emot 40 %. Under tiden den sover tillgodogör sig djuret den näring och vatten det behöver från det som finns lagrat i svansen. Varpå kroppsvikten kan sjunka ner till hälften.1,2

Två andra av Madagaskars lemurarter som går i dvala lever högt upp i bergen där vintertemperaturen kan gå ner till minusgrader. När kylan kommer gräver de ner sig i underjordiska hålor. Därnere går de i dvala under ett par månader. De sänker då sin kroppstemperatur och hjärtverksamhet, och andas bara ett par gånger per minut.

En annan liten primat som går i dvala, då temperaturen sjunker och matsituationen försämras, är den sydostasiatiska dvärg-tröglorin (Nycticebus pygmaeus). Låt vara att det rör sig om en kortvarig dvala, så kallad torpor. Vid torpor skruvar djuret ner sin kroppstemperatur och ämnesomsättning, för att klara sig bättre under perioder med dålig tillgång på föda. När det gäller dvärg-tröglorin har forskarna upptäckt att den kan försätta sig i dvala upptill 63 timmar i sträck.3,4

Fenomenet med att gå i dvala är annars ovanligt bland primater. Men forskarna bedömer det som ett effektivt sätt att klara av perioder då det är svårt att få tag i mat, i såväl kyla som torrperioder.

Exempel på andra djur som går ner i torpor är fladdermöss som lever i områden med midnattssol, och behöver gå ner i korta perioder av dvala för att hushålla med energin. Samt några arter bland pungdjur, gnagare och några olika fågelarter bland exempelvis kolibrier, uggleskärror och nattskärror.5,6

Källor:
1. http://www.nature.com/srep/2013/130502/srep01768/full/srep01768.html
2. http://www.newscientist.com/article/dn23483-zoologger-the-hibernating-lemur-that-feeds-on-its-tail.html
3. http://www.nature.com/articles/srep17392
4. http://phys.org/news/2015-12-discovery-hibernating-primate-madagascar.html
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Torpor
6. https://sv.wikipedia.org/wiki/Torpor

Bild ovan, dvärg-tröglori/Nycticebus pygmaeus (ill, wikipedia).