Mur från Nehemjas dagar?

Är det resterna efter den mur som Nehemja lät bygga upp, efter att folket återvänt från fångenskapen i Babylon, som har hittats i Jerusalem? Ett Jerusalem-baserat team, med arkeologer under ledning av Eilat Mazar som grävt fram muren, känner sig tämligen säkra på att så är fallet. Israel Finkelstein, professor i arkeologi vid universitetet i Tel Aviv, ställer sig mer avvaktande.

Nehemja var munskänk hos den persiske kungen Artaxerxes I. Kungen ger Nehemja tillåtelse att återvända till Jerusalem för att bli ståthållare där och bygga upp Jerusalems murar. Enligt Nehemjas bok i Gamla Testamentet var murarna resta efter 52 dagar (Neh 6:15), vilket bör ha varit en bedrift vid den tiden. Nehemjas bok härstammar från åren runt 445 före Kristus.

Vid utgrävningarna i Jerusalem har arkeologerna även hittat ett sigill i närheten av Nehemjas möjliga mur. Sigillet har gett anledning till en del skriverier, då namnet som var skrivet på det först feltolkades som Temech – en av de tempeltjänare som omnämns i Nehemjas bok. Det rätta namnet skall förmodligen vara Shlomit. Även detta är ett namn som återfinns i Bibeln, men i ett tidigare sammanhang i 1 Krön 3:19. Men det kan givetvis också varit ett vanligt namn även under Nehemjas tid.

Nehemjas mur eller ej, så blir ändå de arkeologiska fynden en påminnelse för oss om det judiska folkets återkomst till det land där Messias enligt profteiorna skulle födas några hundra år senare. Det är en del av den historiska verklighet som ligger bakom att vi kan fira jul idag, drygt 2000 år senare.

Källor:
https://www.nbcnews.com/id/wbna22031220
https://armstronginstitute.org/37-nehemiah-a-man-and-a-momentous-wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Nehemiah

Bild ovan, Wikipedia