Termiter och träd i symbios

Termiter är kända för att tugga i sig trä, då mestadels dött sådant. Annorlunda är det dock för regnskogens levande träd och växter, som vid torktider får god hjälp av dessa insekter.

Då termiterna gräver gångar i jorden, och bland annat bryter ner döda löv, påverkar detta växternas vatten- och näringstillgång. Forskarna har upptäckt att när torkan slår till i ett område kommer där fler och mer aktiva termiter. Exakt varför det kommer fler termiter vid torka är forskarna inte på det klara med. En teori är att torr jord är lättare att gräva i, eller att myror, som är termiternas fiender, minskar i antal vid torka.

Det man upptäckte var att då forskarna tog bort ungefär hälften av termiterna från vissa områden, såg man att där det fanns kvar fler termiter blev det högre halter av vatten och näringsämnen. Detta gynnade även mindre träd som fick lättare att överleva.

Studien är ett av många exempel på samarbete i naturen, där olika organismer påverkar varandra på ett positivt sätt.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2019/01/surprise-these-termites-are-good-trees
http://science.sciencemag.org/content/363/6423/174

Ill ovan, wikipedia.

Bobyggandet bland termiter varierar mellan olika arter. De mest välkända stackarna är de som ser ut som torn. Andra bygger underjordiska bon, medan vissa arter lever i ihåliga trädgrenar (foton, pixabay).