Lunch för trilobiter

Trots mängden av fossila trilobiter, som hittats sedan lång tid tillbaka över hela jorden, har man aldrig vetat vad de livnärde sig av. Allt i den vägen fick bli en kvalificerad gissning.

Ända tills nu, då forskare vid Uppsala universitet, med hjälp av avancerad teknik, lyckats identifiera maginnehållet på ett av dessa forntida kräftdjur. Det man fann var skaldelar från musselkräftor, musslor, tagghudingar och andra djuphavsorganismer. Trilobiten som analyserats har har klassificerats till arten Bohemolichas incola, och kommer från ordoviciumlager i nutida Tjeckien.1-3

Trilobiterna fanns i en mängd olika arter och varierande storlekar. Vissa av dem kunde bli över en meter långa, men de flesta rörde sig i storleksordningen mellan några millimeter och knappa decimetern. Som exempel på stora trilobiter kan nämnas några från en fyndplats i norra Portugal – ca 50 – 70 cm långa, med några som var upp till 90 cm. Och gott om dem var det också, ibland satt så många som ett tusental tillsammans i stora hopar.4-5

Namnet trilobit kommer från kroppens tre olika delar – de så kallade loberna, huvud, kropp och bakkropp. Många av fossilen är sönderslagna och sönderkrossade, medan en del är mycket välbevarade. Hos en del finns till och med mjukdelarna och ibland även deras avancerade fasettögon bevarade. Hos någon trilobit har man till och med funnit fint uppbyggda skydd, likt ett visir runt dess ovanligt, komplexa ögon. Men det fanns även arter som helt saknade ögon.

Att en så stor mängd trilobiter bevarats som fossil runt hela jorden tyder på en katastrof av gigantiska mått. Stora mängder sediment måste snabbt ha begravt dem. Att de ofta hittas tätt tillsammans i stora klungor tyder på att de forslats ihop av strömmande vatten, då partiklar av samma vikt och storlek ofta sorteras tillsammans.

Ett annat teckan på att trilobiterna mött döden på ett katastrofartat sätt är att många ligger hoprullade, vilket tyder på att de försökt skydda sig mot någon annalkande fara i dödsögonblicket. Idag är trilobiterna (så långt vi känner till) utdöda.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06567-7
2. https://www.science.org/content/article/scientists-reveal-half-billion-year-old-last-supper
3. https://www.scientificamerican.com/article/preserved-gut-of-465-million-year-old-trilobite-discovered/
4. https://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090505072714.htm
5. Geology 2009 vol 37 sid 443-446.

Bild ovan: Några trilobiter på Den Förhistoriska världen.

Några trilobiter på Den Förhistoriska världen.