Termiter och mikroorganismer

Ett av de många samspel, så kallad symbios, som finns i naturen är mellan termiter och de mikroorganismer som lever inuti dessa insekter. Förenklat uttryckt hjälper mikroorganismerna termiterna att bryta ned cellulosan, i det trä de äter – och på så sätt tillgodogöra sig näringen.

Det hela är en ganska komplicerad procedur, förutan vilken termiterna snällt uttryckt skulle svälta ihjäl. Inte heller skulle de mikroorgansimer, så kallade protozoer, som lever i termiterna klara sig utanför dessa. När forskarna undersökte en fossil termit i bärnsten, hittade man även dessa för termiterna så livsviktiga protozoer i termitens buk.

Bärnstenen kommer från Burma och är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till 100 miljoner år. Så – oavsett hur väl dessa dateringsmetoder stämmer, eller hur man ser på dem, visar bärnstensfyndet hur ett komplicerat samarbete mellan olika organismer fungerade redan tidigt i historien.

Källor:
http://www.physorg.com/news161528578.html
http://www.parasitesandvectors.com/content/pdf/1756-3305-2-12.pdf

Samtliga bilder, pixabay.