Luftkonditionerade termitstackar

Termitstackar har ett mycket sofistikerat ventilationssystem. Det visar forskare vid Lunds tekniska högskola i en studie. Det är ett system som möjliggör cirkulation i hela byggnadsstrukturen, och bidrar till att bibehålla och reglera temperatur och luftfuktighet.

Termitstackars inre består av tusentals sammanlänkade kanaler tunnlar och luftkammare. Dessa fångar in vindenergi för att utbyta syre och koldioxid med sin omgivning. Forskarna är fascinerade över hur termiterna i sin byggprocess lyckas skapa dessa extremt komplexa och välfungerande ”ingenjörsmästerverk”. Och detta utan att ha en centraliserad kontroll eller någon ritning att utgå från.

Syftet med studien är att, med termitstackarnas ventilationssystem som modell, kunna skapa nya sätt att kontrollera luftflöden i byggnader för oss människor. Sådana som är betydligt mer energieffektiva och klimatsmarta än den luftkonditionering som används idag.1-3

Det är långt ifrån första gången som forskarna studerat naturen, för att sedan överföra lärdomarna till mänsklig ingenjörskonst – så kallad biomimetik. Som exempel kan nämnas spindeltrådens unika kombinationen av styrka och böjlighet, vilken är högintressant för forskarna inom flera områden.4-5 Hur geckofotens förmåga att fästa på plana ytor studeras för tillverkning av superlim,6 och hur en flygfisk fått stå modell för en glidflygande robot 7 .

Källor:
1. https://phys.org/news/2023-07-climate-friendly-air-conditioning-termites.html
2. https://www.lu.se/artikel/klimatsmart-luftkonditionering-inspirerad-av-termiter
3. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2023.1126974/full
4. https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/1/nu-kan-vi-spinna-konstgjord-spindeltrad/
5. https://advances.sciencemag.org/content/advances/5/9/eaaw2541.full.pdf
6. http://medvettekt.blogspot.se/2008_01_01_archive.html
7. http://www.newscientist.com/article/mg21829166.000-gliding-robot-mimics-flying-fish.html

Termitstackars inre består av tusentals sammanlänkade kanaler tunnlar och luftkammare. Dessa fångar in vindenergi för att utbyta syre och koldioxid med sin omgivning. (Samtliga foton pixabay.)