Tandputsning på Zoo

Besökarna på Zürich zoo i Schweiz fick något av skrämselhicka nyligen, då de trodde sig se hur en zebra stirrade döden i vitögat. Sagda zebra såg nämligen ut att stoppa huvudet rakt in i det vidöppna gapet av en flodhäst.

Till sin lättnad upptäckte dock besökarna att det inte var fråga om en snabb och lätt lunch för flodhästen. Det handlade snarare om efter-maten-bestyr. Zebran höll nämligen på att rengöra flodhästens tänder, efter att flodhästen öppnat gapet för zebrans vänliga hjälp.Bland alla de beökare som fick sitt dagens bästa foto fanns fotografen Jill Sonsteby, vars foto nu finns publicerat på BBC´s hemsida. Sonsteby uppger att tandputsningen tog ungefär en kvart.

I vilt tillstånd är flodhästen betraktad som ett av jordens farligaste djur. Men då zebran här på zooet levde i samma inhägnad som flodhästen och dess unge, får man utgå från att de levde i god sämja redan från början.

Att en till synes svagare djurart putsar farligare djur är nu inte ett okänt begrepp i naturen. Mest kända är de så kallade putsarfiskarna, som är specialiserade att äta yttre parasiter och lösa hudflikar från andra fiskar. Beteendet finns hos flera olika fiskarter och är vanligast vid korallrev. Där lever putsarfiskarna ofta på en bestämd “putsningsstation” dit andra fiskar söker sig för att bli putsade. Man har räknat till 300 “dagskunder” hos en enda putsarfisk. Även större rovfiskar som annars äter småfisk, kan dessa små putsarfiskar rengöra i full trygghet.

Huruvida det förekommer i det fria att hovdjur putsar hovdjur, som i episoden ovan från Zürich zoo, finns det inga vetenskapliga rapporter om. Visst är det möjligt att det förekommer, utan att någon finns på plats för att rapportera. Troligt är ändå att det räknas till undantagen.

Källor:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8564834.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleaner_fish
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxpecker