Ny studie visar oljefågelns ekologiska betydelse

Fågel eller fladdermus? Det är en fråga som New Scientist nyligen ställde sig, angående oljefågeln i Sydamerikas regnskogar. Nu tvivlar väl inte artikelförfattaren i grunden på att det verkligen är en fågel i grund och botten. Men så pass märklig anses denna grottinnevånare vara, att det anses berättigat att ställa den frågan.

Sitt namn har oljefågeln efter att den livnär sig av oljerika frukter, framför allt från oljepalmen, som den söker nattetid utanför grottorna. De halvmeterlånga fåglarna, med ett vingspann på bortåt metern, flyger då ut tillsammans från grottorna i väldiga skaror. Näbben är kraftig och, krökt, nästan som hos en rovfågel, vilket kommer väl till pass då den ska slita av sega fruktskaft. Detta görs nästan i flykten, eller genom att ryttla en kort stund framför trädet.

Redan 1972 skrev Djurens Värld (Förlagshuset Norden AB) om oljefågeln, som en av jordens märkligaste fåglar. Det som skiljer den mest från de flesta andra fåglar är att den orienterar sig med hjälp av ekolokalisering. Ofta häckar oljefågeln djupt inne i underjordiska gångar dit knappast något ljus tränger in. Den har då stor hjälp av ekolokaliseringen, för att kunna orientera sig mellan väggar och stora mängder av  stalaktiter.

För några år sedan kom en forskningsstudie som visade att oljefågeln också har extraordinärt känsliga ögon. Med en relativt stor pupill kan den ta upp fyra gånger så mycket ljus som det mänskliga ögat. Cellkonstruktionen hos oljefågelns öga är uppbyggd i olika nivåer, på ett sätt som man hitintills enbart funnit hos djuphavsfiskar. En konstruktion som ger oljefågeln en optimal chans att fånga upp allt ljus som når ögat. Trots näthinnans sinnrika konstruktion för ljusseende har ögat dock svårt att uppfatta detaljer. Så forskarna tror att fågeln även nattetid använder sig av ekolokalisering, i kombination med luktsinnet.

Tidigare har man trott att oljefågeln tillbringade all tid i dagsljus inne i grottorna, men nu visar en ny forskningsstudie att så inte är fallet. Endast en dag av tre vistas oljefågeln i grottorna, där de noterats varit mycket aktiva. De andra två sitter den stilla och tyst i träden utanför. Detta beteende har stor ekologisk betydelse då frön från de frukter som fågeln äter nu faller ner på marken i skogen. Nu har fröna möjlighet att växa upp till nya träd, vilket aldrig kan ske  inne i grottornas mörker. Då oljefågeln kan företa milslånga färder till träd som är särskilt rika på frukt, innebär detta att oljepalmen kan spridas över större områden.

Källor:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0008264
http://www.newscientist.com/article/dn18500-zoologger-the-troglodyte-bat-bird-of-south-am erica.html
Nature 2004 vol 427 sid 800, News and views in brief.