Stum som en fisk, eller…?

“Stum som en fisk” brukar det heta. Helt stämmer det dock inte med verkligheten, I varje fall inte för alla. En av dessa är clownfisken (Amphiprioninae).

Forskningen, sedan lång tid tillbaka, har visat att clownfiskar lever i sociala grupper, i en speciell rangordning. Om den största och mest betydelsefulla fisken i gruppen dör, flyttar övriga fiskar upp ett steg i hierarkin.

I en ganska nypublicerad studie har forskarna nu även studerat clownfiskens ljud och dess betydelse inom den grupp de tillhör. Man fann då att fisken huvudsakligen avger två olika sorters ljud. Dels ett aggresivt ljud som frambringas av de fiskar som jagar runt och så att säga är lite mer “på hugget”. Och dels ett av de lite mer undergivna fiskarna. Forskarna fann också att mindre fiskar procucerar kortare ljud, med högre frekvens än de större fiskarna. 1-2

För övrigt att säga om clownfiskar är att de lever i symbios med anemoner, och kallas även därför för anemonfiskar. Korallreven som clownfiskarna lever i är relativt säkra för dem, då dess nässeldjur med sina brännande tentakler är dödligt farliga för andra djur.

Nu är inte clownfiskar de enda fiskar som frambringar ljud på olika sätt. Ett annat exempel är paddfisken (Halobatrachus didactylus), som sägs både kunna sjunga och vissla. Vid parningstider går exempelvis hanarna tillsammans för att locka till sig honor med långa, rytmiska och klangfulla ljud. Men den använder även ljud för att skrämma iväg inkräktare när de vaktar rommen, en uppgift som ligger på hanarna. De olika ljuden frambringar fisken genom att dra ihop sin simblåsa.3

En annan fisk som åstadkommer ljud genom simblåsan är sillen (Clupea harengus), vars syfte enligt forskarna är att hitta igen varandra. Ljuden produceras oftare i täta stim än i glesa, och de tros använda ljuden nattetid då de inte har någon hjälp av synen.4

För att nämna några fler exempel på ljudalstrande fiskar:
Knorrhanen, eller knoten (Eutrigla gurnardus), alstrar ljud kopplade till simblåsan.4 Så ock slätkväkaren (Leiostomus xanthurus) vid Nordamerikas östkust, där hanen tillsammans med andra havsgösfiskar kan frambringa ett trummande eller kväkande ljud.5 -6

Källor:
1. http://phys.org/news/2012-11-fish-clownfish-status-social-groups.html
2. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0049179
3. http://jeb.biologists.org/content/218/6/893
4. https://www.djur.cob.lu.se/svar/Djurlaten_starkast.html
5. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4tkv%C3%A4kare
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Sciaenidae

Bild ovan: Brun clownfisk på Georgia Aquarium, USA.

Knorrhane/ knot (Eutrigla gurnardus).

Ostronpaddfisk (Opsanus tau L.) till vänster. Slätkväkare (Leiostomus xanthurus) till höger. (Foton, wikipedia).

Ostronpaddfisken (Opsanus tau L.) är lik de flesta paddfiskar en saltvattenfisk. Dess största uppmätta längd på ett vildfångat exemplar är 43,2 centimeter. Ostronpaddfisken medfördes, tillsammans med några andra fiskar, som forskningsobjekt ombord på Spacelab i rymdfärjan Columbia, 1998. Dit den valdes pga sin stora härdighet.

Läs mer om paddfisk

Sjungande paddfisk