Större dagsvärmare i blåsväder

När den större dagsvärmaren (Macroglossum stellatarum) råkar ut för blåsväder klarar den sig fint ändå.

Vid lugnare väder och långsammare flygning använder fjärilen ögonen för att navigera – det är något som forskarna känt till sedan tidigare. Men nu har en grupp forskare från Lunds universitet publicerat en studie över fjärilens beteende vid snabbare flygning eller starka vindförhållanden. En studie då man upptäckt hur väldesignad fjärilen är för att fånga in information om olika väderförhållanden. Detta på grund av speciella receptorer på sina antenner. Receptorerna fungerar likt gyroskop på flygplan, en utrustning som mäter rotationsrörelser och känner av hur flygplanet ligger i luften.

För övrigt är den större dagsvärmaren aktiv om dagen, men även vid gryning och skymning. Den flyger även vid regn, vilket annars är ovanligt för dagaktiva svärmare. Då den suger nektar med den långa snabeln kan den hovra i luften likt kolibrier, och ger då även ifrån sig ett surrande ljud som påminner om dessa fåglar.

Fjärilen är en välkänd och regelbunden långdistansmigrant i Nordeuropa. Den kommer till oss i Sverige om somrarna, för att sedan flytta tillbaka längre söderut i Europa under vintern. Långa resor med olika väderförhållanden med andra ord, då deras antennreceptoarer bör ge dem all information de behöver.

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526849
https://elifesciences.org/articles/37606

Foton, pixabay