Även flugor pollinerar

Bin och humlor är tveklöst de mest kända pollinatörerna. Men de är ingalunda ensamma om denna så viktiga funktion, i såväl vild natur som i odlingar. Och även om de spelar en huvudsaklig roll för exempelvis våra fruktträd, så finns det många växter som aldrig besöks av bin.

Ett exempel på andra pollinerare är flugor. I första hand gäller det blomflugor, men även ett flertal andra arter ur flugornas mångfald pollinerar många växter. Som exempelvis svävflugorna, där en del arter har en extra lång sugsnabel, med vilken de kan suga nektar ur en blomma medan de svävar framför den.

Kanske att en enskild fluga inte gör så stor nytta, men flugornas mängd gör dem ändå till viktiga pollinatörer. Flugor finns också i nästan alla naturtyper och är anpassningsbara till förändringar. De är inte heller så känsliga för temperaturväxlingar och kan därmed pollinera från tidig morgon till sena kvällen, samt en lång tid under växtsäsongen.

Flugors betydelse som pollinatörer visas bland annat i en studie från delstaten Washington, USA. Studien bygger på två års observationer vid några odlingar på landsbygden, samt i städer eller trädgårdar. För vissa grödor i studien var det enbart flugor som stod för besöken. Bin utgjorde dock majoriteten av de sammanlagt 2400 olika pollinatörer som observerades. En intressant upptäckt som gjordes i studien var att det fanns fler olika arter i mindre odlingar och trädgårdar, jämfört med storskaliga jordbruk.1-3

Även ett flertal andra insekter spelar en stor roll för pollinering, världen över. Så ock fladdermöss och några andra däggdjur, fåglar, spindlar och några reptiler.

Pollination är ett intressant exempel på det fina samspel som råder i naturen. Ett samspel som fungerat tiderna igenom, vilket många fossilfynd vittnar om. Ofta är det insekter i bärnsten, och ofta då burmesiska, som hittats tillsammans med pollenkorn.4-7 Men även i bärnsten från Spanien, där man funnit fossila trips täckta med hundratals små pollenkorn.8

Ett annat intressant fynd kommer från tyska Messel, där forskarna i magen hos en fossil fågel hittat två olika slags pollen tillsammans med nektar, ett stort antal fröer och rester från olika insekter. 9-10

Källor:
1. https://news.wsu.edu/news/2021/06/22/bee-impersonating-flies-show-pollinator-potential/
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352249621000070?via%3Dihub
3. https://www.natursidan.se/nyheter/flugor-viktiga-pollinatorer/
4. https://phys.org/news/2020-02-fossilized-insect-million-years-oldest.html
5, https://www.pnas.org/content/pnas/early/2019/11/05/1916186116.full
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846595/
7. https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-020-1669-y
8. https://phys.org/news/2012-05-scientists-insect-pollination-million-years.html
9. http://phys.org/news/2014-05-million-year-bird-fossil-evidence.html
10. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/5/20140223

 

Blomflugor är de mest betydelsefulla pollinatörerna bland flugorna, här ett par olika arter. (Har ingenting att göra med de små skymningsmyggorna som irriterar våra krukväxter, och felaktigt kallas blomflugor.)

Även svävflugor, där några arter har en extra lång sugsnabel, är bra pollinatörer.

Men även ett flertal andra arter ur flugornas mångfald pollinerar ett stort antal växter.