Stillastående evolution

“Man skulle tro, att om man går tillbaka till trias, så skulle man hitta en mellanform till gallkvalster, men nej! Redan för 230 miljoner år sedan fanns alla karakteristiska kännetecken där: – En lång, segmenterad kropp, två par ben istället för fyra som annars är det vanliga hos kvalster, unika fjäderklor och mundelar.”

Det säger David Grimaldi, forskare och bärnstensexpert, apropå ett bärnstensfynd från italienska Alperna, i Dolomiterna. Gallkvalster är en speciell grupp spindeldjur, som enbart lever av växter. Den enda skillnaden mellan de fossila och nutida var väl egentligen att de fossila tros ha levt av de tallar som kådan – numera bärnstenen – kom ifrån. Nutida gallkvalster lever mestadels av blommande växter.

Enligt evolutionsforskarna är dessa två gallkvalster, samt en fossil fluga, de tre äldsta artropoder som hittats i bärnsten, viket man menar är extra intressant. (Artropoder är den djurgrupp som inkluderar insekter, spindeldjur och kräftdjur.) Men det är varken de äldst daterade artropoderna eller bärnstenen som hittats här. Fossila artropoder har tidigare daterats till över 500 miljoner år, och bärnsten till 340 miljoner år.

Med tanke på citatet ovan blir man lite förvånad över en annan kommentar om dessa fynd från Dolomiterna. Nämligen att fynden från den italienska bärnstenen “banar väg för för en bättre förståelse av den väg evolutionen tagit”. Men – de fanns där ju fullt färdiga, och de ser likadana ut idag! En lite märklig väg kan man tycka, som inte skulle ha slingrat sig framåt under 340 miljoner år!

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2012/08/21/1208464109.abstract
http://phys.org/news/2012-08-prehistoric-bugs-million-years.html

Bild ovan: Att hitta småkryp i bärnsten är ingenting ovanligt – tvärtom! Och likheten med de nutida är ofta slående. Här en mygga i bärnsten, på Den förhistoriska världen.

Nutida gallkvalster på lime och ananas (foton, wikipedia).