Ständigt äldre redskap

Åldersdateringarna på fossil och olika slags forntidsfynd ger hela tiden allt äldre åldrar. Ett exempel på detta är är några stenverktyg och spjut som hittats i en grotta (Blombos cave) i Sydafrika.

Med hjälp av en speciell teknik har verktygen gjorts riktigt vassa, vilket visar på hantverks-skickligheten hos de människor som tillverkat dem. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är verktygen daterade till ca 75 000 år, vilket är 55 000 år äldre än redskap man funnit tidigare som tillverkats på ett liknande sätt.

Men – hittar man verkligen allt äldre fynd i allt djupare lager? Eller har dateringsmetoderna blivit så mycket mer förfinade? Kanske är det snarare så att man sakta men säkert accepterar allt äldre verktyg. Vilket i sin tur påverkar hela bilden av forntidsmänniskan, som sant mänsklig och kunnig inom många olika områden.

I samband med några tidigare fynd från Sydafrikas forntid uttalade sig en forskare för några år sedan enligt följande: “Den gamla uppfattningen att tidiga Homo sapiens inte hade ett fullt mänskligt beteende har till stora delar byggt på frånvaron av bevis. Nu har vi fått fakta som inte stämmer med den teorin. Det kan ha varit så att de tidiga moderna människorna redan hade den förmågan när de först uppträdde på scenen.” De fynd det här gäller har daterats till ca 164 000 år.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn19654-sharp-stone-age-spearheads-were-cooked-then-flaked.html
http://www.physorg.com/news111847910.html

Bild ovan: Gamla verktyg av sten och musselskal, här från Mississippi-området (wikipedia).