Samma matvanor under 500 miljoner år?

Havssniglar har ätit på samma sätt under 500 miljoner år. Det är kontentan av några fynd som gjorts i Burgess Shale, denna så rikliga fyndplats för fossil uppe i Klippiga bergen.

Fossilen härifrån kommer från djur som levt djupt nere på havsbottnen. Sedan har havsbottnarna pressats upp och bildat höga berg. Och kvar i bergen ligger det fullt med fossil, bland annat de här omnämnda havssniglarna.

Fast de 500 miljoner åren kommer från en beräkning, som gjordes inne på ett kontor, den så kallade geologiska tidsskalan. Den i sin tur används som grund för evolutionsforskarnas teorier. Så …

Det man säkert kan veta är att de fossila sniglarnas mundelar ser likadana ut som på de havssniglar som lever idag. Vilket i sig är ett intressant forskningsresultat, oavsett hur lång tid som förflutit däremellan.

Källa:
https://phys.org/news/2012-08-mouths-molluscs-ancient-snail.html

Bild ovan, pixabay.

Havssniglar finns i en mängd olika arter, såväl med snäckor som utan, så kallade nakensnäckor (foton, pixabay).

Stora mängder med mycket välbevarade fossil har hittats i Burgess Shale i Klippiga bergen. Mest rör det sig om djur som levde nere på havsbottnen, och därför skulle hamnat djupt ned i de geologiska lagren om det inträffat en översvämningskatastrof. Det är också så som skapelsetroende forskare tolkar fynden. Evolutionsforskarna däremot tolkar fynden, som att de fanns bland de äldsta livsformerna som utvecklades. Att funktioner som exempelvis dessa havssniglars mundelar redan då fanns “fullt utvecklade” ställer denna teori på sin spets. (Del av Burgess Shale, foto Wikipedia.)