Gammalt bläck

Ett par fossila bläcksäckar har hittats på en plats i sydvästra England bland tusentals fossil av belemniter. Hos en del av dessa belemniter finns mjukdelar som ögon och muskler perfekt bevarade. Även en av bläcksäckarna var helt intakt! 1-2

Belemniter är en grupp bläckfiskar, med flera olika arter, som hittats som fossil i stora mängder över hela jorden. De har länge trotts varit utdöda, men har visat sig likna nu levande Sepia-bläckfiskar. Återigen variation av en urtyp, samt ytterligare ett fossil som därmed fått sin tid utsträckt, i detta fall med ungefär 65 miljoner år.3

Det bläck som bevarats inuti bläcksäcken visade sig ha samma kemiska struktur som den hos nutida bläckfiskar. Det var så välbevarat att forskarna, sedan man tillsatt en ammoniaklösning, kunde använda det till att rita en bild av bläckfisken och skriva dess vetenskapliga namn.

Nu har bläcket hunnit att analyseras ytterligare och visat sig vara identiskt med bläcket från nutida bläckfiskar. Fyndet indikerar att flyktmekanismen att sprida ut bläck, då bläckfiskar upplever sig hotade, fungerade lika bra i forntid som i nutid.

“Det är ett mycket förfinat system just för bläckfiskar, och har förblivit så under så lång tid”, säger en forskarna involverade i studien. De juralager där bläcksäckarna hittats har enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till 150 miljoner år.

Källor:
1. http://www.pnas.org/content/109/26/10218
2. http://phys.org/news/2012-05-squid-ink-jurassic-period-identical.html
3. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2015.0877

Bild ovan: Block med belemniter från Ignaberga kalkbrott i Skåne.

Nutida sepiabläckfisk (Sepia pharaonis) från Tennessee Aquarium, Chattanooga, USA (till vänster). Loligosepia (variant av nu levande sepiabläckfisk) med bläcksäck från tyska juralager, på Den förhistoriska världen, Umeå (till höger).