Spår av tuppgök och raptorer i Kinas kritalager

En tuppgök, eller någon annan fågel med en liknande fot, har lämnat sina fotavtryck i kinesiska kritalager. Tuppgökens fot är så kallad zygodaktyl, där två tår är riktade bakåt och två framåt. Denna fotens uppbyggnad delar tuppgöken även med en del andra fåglar, som andra gökfåglar och papegojor.

En sådan fot är vanlig bland klättrande fåglar, men tuppgöken (den enda gökfågeln som lever på marken) är ingen klättrare och flyger sällan. Tvärtom tillbringar den mesta tiden på marken, där den kan springa mycket snabbt, därav det amerikanska namnet “road-runner”. Den inte bara springer på marken, utan uppges också kunna förflytta sig med upp till tre meter höga språng.

Nu har alltså fotavtryck från en fågel med en så kallad zygodaktyl fot hittats i Kina, i kritalager daterade till 110 miljoner år. Det är lager som enligt evolutionsteorin motsvarar en tidsperiod, från vilken man tidigare aldrig hittat någon fågel med den typen av fötter. Exakt hur själva fågeln såg ut är naturligtvis omöjligt att veta, när man enbart har fotavtrycken och avståndet mellan dem. Ett vetenskapligt namn har den dock fått som sig bör – Shandongornipes muxiai.1 – 2

Flera andra ovanliga fotspår finns bevarade inom samma område, i Shangdongprovinsen i Kina. Bland dessa finns en serie spår med fotavtryck av minst sex dromaeosaurier, så kallade raptordinosaurier. De 28 cm långa och 12 cm breda fotavtrycken visar två långa tår, men bara en bit av den tå där forskarna tror att en stor klo har suttit. Detta ses som en indikation att klon hölls upp i luften. Av fotavtryckens storlek, och avståndet på cirka metern mellan dem att döma, var det tämligen stora raptorer det rörde sig om. (Större än de velociraptorer man hittat tidigare och som förstorades upp betydligt i Jurassic park.)

Fotavtrycken ligger jämsides med varandra och överlappar inte varandra. Forskarna som studerat de geologiska lager där fotavtrycken avsatts framhåller hur snabbt det måste gått mellan att avtrycken avsatts, och sedan begravdes under de sedimentära avlagringar som vattnet fört med sig. Avlagringar som nu stelnat till de kritaklippor, där man idag funnit fotavtryck av såväl fåglar som dinosaurier.3-5

Källor:
1. http://www.springerlink.com/content/hl850l4128573g33/fulltext.pdf
2. http://www.nature.com/news/2007/070709/full/070709-12.html
3. http://www.springerlink.com/content/v1u455854212404r/
4. http://www.newscientist.com/article/dn12843-ijurassic-parki-was-right-about-raptors.html
5. http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071028171034.htm

Nutida tuppgökar, foton pixabay.