Om skräp-DNA som inte är

Skräp-DNA har det kallats, de delar av DNA spiralen som inte ingår i någon gen, utan mest setts som utfyllnad.

Men ett projekt, kallat ENCODE-projektet, har visat att de här bitarna av DNA-strängen ofta är lika viktiga som generna själva. Här finns nämligen de instruktioner som visar hur generna ska användas. Som exempelvis när, var och hur de ska slås på och av. 1-2

Det är nu inte en helt ny forskning, utan flera forskare har även tidigare hävdat att det inte handlat om något “skräp”. Man har sett att här finns funktioner som är till nytta, kanske bland de viktigaste. Många av dessa DNA-sekvenser är unika för människan.

För några år sedan publicerade exempelvis en grupp forskare en studie där man sa sig ha hittat en DNA-sekvens, där bland annat våra specifika händer med sina mjuka, känsliga och böjbara fingrar har sitt ursprung. “En molekylär komponent av mänsklighet” uttryckte sig en av forskarna involverade i studien. 3

I takt med att forskningen framskrider är det hög tid att termen “skräp-DNA” städas bort ur vetenskapliga sammanhang.

Källor:
1. http://www.newscientist.com/article/mg21528811.400-don’t-junk-the-junk-dna-just-yet.html
2. http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2012/09/junk-dna-isnt-junk-and-that-isnt-really-news/
3. Science 2008 vol 321 sid 1346-1350. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/321/5894/1346

Samtliga foton, pixabay