Spår av tuppgök och raptorer i Kinas kritalager

En tuppgök (Geococcyx), eller möjligen någon annan fågel med liknande fot, har lämnat sina fotavtryck i kinesiska kritalager. Tuppgökens fot är så kallad zygodaktyl, där två tår är riktade bakåt och två framåt. Fotens anatomiska uppbyggnad delar tuppgöken med en del andra fåglar, som andra gökfåglar och papegojor.

En zygodaktyl fot är vanligast bland klättrande fåglar. Men tuppgöken är ingen klättrare, och flyger dessutom sällan. Sin mesta tid tillbringar den på marken, där den kan springa mycket snabbt – därav det amerikanska namnet “road-runner”. Den inte bara springer, utan uppges också kunna förflytta sig med upp till tre meter höga språng.

Nu har alltså fotavtryck från en fågel med en så kallad zygodaktyl fot hittats i kinesiska kritalager daterade till 110 miljoner år. Enligt evolutionsteorin motsvarar dessa lager en tidsperiod, från vilken man tidigare aldrig hittat någon fågel med den typen av fötter. Exakt hur själva fågeln såg ut är naturligtvis omöjligt att veta, när enbart har fotavtrycken och avståndet mellan dem finns bevarade. Ett vetenskapligt namn har den dock fått, som brukligt är – Shandongornipes muxiai.1 – 2

Inom samma område, i Shangdongprovinsen i Kina, finns flera andra fotspår bevarade. Bland dem en serie spår med fotavtryck av flera dromaeosaurier, så kallade raptordinosaurier. Dessa fotavtryck är 28 cm långa, 12 cm breda och avtryck av två långa tår. Dock bara en bit av den tå där forskarna tror att en stor klo har suttit, vilket ses som en indikation att klon hölls upp i luften. Av fotavtryckens storlek att döma, och avståndet på cirka metern mellan dem, var det tämligen stora raptorer det rörde sig om. (Större än de velociraptorer man hittat tidigare och som förstoras upp betydligt i Jurassic park-filmerna.)

Fotavtrycken ligger jämsides och överlappar inte varandra. Forskarna som studerat de geologiska lager där fotavtrycken avsatts framhåller hur snabbt det måste gått mellan att avtrycken avsatts, för att sedan begravas under de sedimentära avlagringar som vattnet fört med sig. Avlagringar som nu stelnat till de kritaklippor, där man idag funnit fotavtryck av såväl fåglar som dinosaurier.3

Källor:
1. http://www.nature.com/news/2007/070709/full/070709-12.html
2. http://www.newscientist.com/article/dn12843-ijurassic-parki-was-right-about-raptors.html
3. http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071028171034.htm

Samtliga bilder, pixabay