Slutgiltig fjäderanalys

En sedan länge omdiskuterad fjäder har efter noggranna undersökningar fått sin slutgiltiga analys. Fjädern upptäcktes 1861 i Solnhofens juralager, i Tyskland, och var den första fjädern som hittades som fossil.1-2

Enligt studien slår forskarna fast att fjädern kom från den Archaeopteryx (den så kallade urfågeln), vars fossil man hittat flera av i samma lager. Det var också den ursprungliga teorin, vilket senare ibland har ifrågasatts.

Förutom att forskarna fastslagit, att fjädern kommer från Archaeopteryx, har man genom ett avancerat elektronmikroskop sett att fjädern kommer från vänstra vingen. Man har även funnit melanosomer, dvs mikroskopiska pigmentstrukturer och har så efter noggranna färganalyser sett att fjädern var enbart svart, i en sidenmatt nyans. Inte svart och vit som ibland föreslagits.

I studien har fjädern även jämförts med andra välbevarade fossil, av samma slags fjäder från Arcaheopteryx. Vilket också visar på ett övertygande sätt att vingfjädern från 1861 kommer från densamma.

Den gamla teorin att Archaeopteryx skulle vara en mellanform mellan reptiler och fåglar har nog de flesta forskare övergett numera – inte minst de främsta experterna på fågelfossil. Bland annat har man slagit fast, efter noggranna undersökningar med datortomografi, att Archaeopteryx hade en fågelhjärna, lik den hos nutida fåglar.

Själva hjärnan finns visserligen inte bevarad, men väl avtrycken av hjärnloberna, varifrån man byggt upp en rekonstruktion av hjärnan. Forskningsresultaten visar också, även utifrån undersökningar av innerörats kanaler, att Archaeopteryx var fullt flygkunnig. Även om den kanske inte var kapabel att “flyga likt en örn” – vilket archaeopteryx delar med en mängd andra fåglar – berodde detta mer på skelettuppbyggnaden än på hjärnans kapacitet.3-5

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-09-dinosaur-feather-debunked-overwhelming-evidence.html
2. https://www.nature.com/articles/s41598-020-65336-y
3. https://www.sciencemag.org/news/2004/08/bird-brained-archaeopteryx
4. https://people.ohio.edu/witmerl/Downloads/2004_Witmer_Archaeopteryx_N&V.pdf
5. https://www.nature.com/articles/nature02706

Bild ovan: Fossil av Archaeopteryx från Solnhofen, Tyskland (foto pixabay.)