Humlor och elektriska fält

Att humlor rör sig snabbt från blomma till blomma har knappast undgått någon. Ibland tycks de bara snudda vid någon blomma, innan de flyger vidare. För att kanske landa och suga nektar på någon annan, ibland av samma art.

Det som lockar humlor är inte bara blommors färg, mönster och doft, utan också den elektriska laddning som alstras av blommor. Flygande insekter, som exempelvis humlor, är normalt positivt laddade medan blommor har negativ elektrisk laddning. Det finns därför en elektrisk spänning mellan de två när de befinner sig nära varandra.

Att elektriska fält hjälper till att överföra pollen har forskarna känt till sedan tidigare. Samt att blommans elektriska potential förändras när den blivit pollinerad. Nu har en grupp brittiska
forskare upptäckt att humlor även kan avläsa form och styrka på blommors elektriska fält. En värdefull information, då det gäller för humlor att hitta blommor som ger rikligt med näring.

I studien undersökte forskarna några humlors beteende med hjälp av artificiella blommor – med eller utan elektrisk laddning, samt med eller utan belöning. Experimentet visade att när små elektriska fält sattes igång kring blommor med belöning, så kunde humlorna oftare och snabbare hitta dit. Då humlorna kom i kontakt med blommorna påverkades dess elektriska potential under flera minuter.

Forskarna funderar nu vidare om humlors kommunikation sins emellan. Kanske att en humla som kommer nära en blomma, just tömd på nektar, känner av att maten för tillfället är slut. Och att det är därför som de ibland bara snuddar vid vissa blommor – och inte ens det – innan de väljer någon annan att födosöka.

Källor:
http://www.sciencemag.org/content/340/6128/66.abstract
http://phys.org/news/2013-02-bees-electrical-fields.html

Bild ovan: Trädgårdshumla (Bombus hortorum) födosöker rhododendron.