Fossil fågellunga

Fossil fågellunga

Något så ovanligt som en fossil lunga hittades för en tid sedan, hos ett fågelfossil från Kina. Enligt forskningsstudien i PNAS är lungan mycket lik den hos nutida fåglar.1-2

Även andra inre organ och vävnader, samt fjädrar är synliga hos det välbevarade fågelfossilet – Archaeorhynchus spathula.3 Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fossilet daterat till 120 miljoner år.

Fåglar har det mest komplexa och effektiva respirationssystemet bland alla nutida djur, vilka andas genom lungor. Detta hjälper dem att röra sig obehindrat även i extremt syrefattiga miljöer.4-5 Fyndet av den fossila lungan visar att så var fallet även bland forntida fåglar.

Källor:
1. https://www.sciencenews.org/article/first-scientists-spot-what-may-be-lungs-ancient-bird-fossil
2. http://www.pnas.org/content/early/2018/10/16/1805803115
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeorhynchus
4. http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Djur_2/Lunga.html
5. https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5glars_anatomi

 

Alla dessa fåglar, med olika levnadsmönster och miljöer – utan starka lungor skulle deras liv inte fungera. Fossilen visar att även forntidens fåglar hade fullt fungerande lungor.