Simrekord för gråval

En gråval som fått smeknamnet Varvara har enligt forskarna, nyligen slagit simrekord. På 69 dagar simmade den nio år gamla valen 1088 mil. Simturen gjordes över öppet hav. Varvaras simbedrift får forskarna att fundera över om vad man trott varit två olika grupper av djur, på västra och östra sidan av Stilla havet i själva verket rör sig om en.1

Hur det nu ligger till med den saken får framtida forskning visa. Klart är att valen, med alla sina arter, är ytterst väl designad för att simma snabbt och obehindrat.2 Andningsapparaten och blodkärlssystemet är intimt anpassade till livet i vatten och dykning på stora djup. Valskinnets ytskikt är konstruerat så att vattenflödet strömlinjeformas utmed sidorna. Ett tjockt späcklager tjänstgör som reservnäring och kontrollerar kroppstemperaturen. Då valen dyker på större djup mildrar också späcklagret, genom sin elasticitet, trycket på ömtåligare inre organ. Det hjälper också till att ge kroppen dess avrundning och minskar dess specifika vikt.

Vidare är valens öga anpassat så att de ljusstrålar som når genom havsvattnet fokuseras på näthinnan. Hörselsinnet är mycket högt specialiserat för att uppfånga ljudvågor under vatten. Bland annat är örontrumpeten (som hos vanliga däggdjur är en smal gång) försedd med stora utvidgningar, fyllda med en skumliknande blandning av slem och olja, blandad med en massa små luftblåsor. Dessa förhindrar ljudvågor, som utifrån träffar andra delar av huvudet än öronöppningen, att reta hörselöppningen. Även ovan vattnet har valen god hörsel.

Valar kan också frambringa ljud och signalerar till varandra genom toner i form av till exempel visslingar. Senare tids forskning har även visat att de har ett betydligt bättre luktsinne än vad man tidigare trott.3 Så nog är valen välutrustad alltid, för ett liv i de stora havsdjupen. Även för långa simturer över världshaven, om den så skulle önska.

Källor:
1. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/11/4/20150071
2. Djurens värld, band 13. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1972.
3. http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8844000/8844443.stm

Bilden ovan, gråval wikipedia