En gång fikonstekel alltid fikonstekel

Fossila fikonsteklar, som hittats på den brittiska ön Isle of Wight, har visat sig vara nästan identiska med de fikonsteklar som lever idag. Fossilen är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterade till ca 34 miljoner år.

Då fossilen upptäcktes, för ca 90 år sedan, misstog man insekterna för myror. Men misstaget uppdagades då en expert på fikonsteklar fick i uppdrag att titta närmare på fyndet.

Fikonsteklar (Blastophaga psenes) är millimeterstora små insekter som lever i symbios med fikusväxter, där båda parter är beroende av varandra. Såväl de nutida som de fossila insekterna har bland annat fickor på undersidan av kroppen, där de samlar pollen som de tar med sig till nya träd.

För många fåglar och däggdjur är fikon en viktig näringskälla, i de områden de växer. Samspelet mellan insekter och fikon är således av stor betydelse, och bör så ha varit även bakåt i historien. De fossila fikonsteklerna från Isle of Wight vittnar om att detta samspel fungerat, och att fikon och fikonsteklar funnits till lika länge.

Källor:
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/06/12/rsbl.2010.0389.full.pdf+html
http://www.physorg.com/news195848737.html

Bild ovan och nedan till vänster, fikon och fikonträd, foton pixabay.

Fikonstekeln Blastophaga psenes, ill wikipedia, till höger.