Simsons sigill

Är det Simsons sigill, eller något relaterat till honom, som hittats i Israel? Sigillet är ca 15 millimimeter i diameter och föreställer en människa och ett lejon. Det har daterats till någonstans runt 1100-talet f Kr.

Arkeologerna hittade sigillet, tillsammans med andra fynd, på en utgrävningsplats i Bet Shemesh. Dagens Bet Shemesh ligger på samma plats som Bibelns Bet Shemesh, omnämnd i Josua bok i Gamla testamentet. I samma område låg de bibliska städerna Sorga och Estaol. Det är ett par av de städer som omnämns tillsammans med Simson i Domarboken. En av Simsons bedrifter som omnämns där är då han med bara händerna dödade ett lejon (Dom 14:6).

Några självklara kopplingar går naturligtvis inte att dra – men lite intressant är det! Berättelsen om Simson finns att läsa i Domarboken 13-16.

Källa:
http://phys.org/news/2012-08-ancient-substance-legend-samson.html

Simsons bedrift med lejonet har varit ett omtyckt motiv i konsten, tiderna igenom. På bilden ovan och till vänster, i en staty från 1700-talet, av Michail Kozlovskij vid Peterhof, Ryssland (pixabay).

Till höger på på en tavla från 1525 av Lucas Cranach d.Ä (Wikipedia).