Fantastiska havsborstmaskar

En ny art av havsborstmaskar har nyligen upptäckts av forskare på Tjärnö marina laboratorium i Strömstad. Eulalia feliciae lyder det vetenskapliga namnet, efter en tidigare masterstudent på Institutionen för marina vetenskaper.1

Kort om den nyupptäckta masken, så är den grön, cirka två cm lång och lever i Medelhavet. Upptäckten av en ny art känns nog alltid stort inom forskarvärlden. Även om det som här handlar om en djurgrupp där redan cirka 10 000 arter finns beskrivna. (Något uppslagsverk anger till och med 14 000.) Omkring 500 av dessa är kända från svenska vatten, de flesta på västkusten i helt marina miljöer.

Det har hänt vid ett flertal tillfällen tidigare att svenska forskare varit involverade i upptäckten av nya arter av havsborstmaskar.2 Bland de mest intressanta var kanske upptäckten för några år sedan, av en ny typ utrustade med en unik lysförmåga. Den gången var det Fredrik Pleijel, professor i zoologi vid Göteborgs universitet, som tillsammans med amerikanska kolleger bedrev den studien.3-5 Förmågan att alstra ljus, så kallad bioluminiscens, förekommer även bland flera andra organismer, särskilt bland havslevande.

Havsborstmaskarna, i den aktuella studien, lyser dock inte bara så där i största allmänhet. Bioluminiscensen hos dem är kopplad till små blåsor, vilka maskarna släpper iväg från huvudet då de känner sig hotade. Dessa havsborstmaskar lever på bortåt fyra kilometers djup, utanför Filippinerna och utanför USA´s västkust. Till utseendet liknas de vid långbenta tusenfotingar, och varierar i storlek mellan 18 till 93 mm. De simmar betydligt bättre än andra havsborstmaskar, och kan på ett par sekunder förflytta sig en meter i vattnet.

Snabbheten, tillsammans med lysbomberna, bör vara till god hjälp för dessa små havsinnevånare att klara sig i det kompakta mörkret på flera kilometers djup. Den exakta nyttan av bomberna var forskarna inte på det klara med i sin studie. Men de bör vara en ljuschock för rovdjur som hotar maskarna,

Havsbortsmaskar (Polychaeta) är för övrigt en väldigt variationsrik grupp, med en mångfald av olika arter. Storleken varierar mellan en millimeter till flera meter. Som namnet anger kännetecknas de av ett flertal borst, vilka används som stöd eller rörelseorgan. De flesta arterna lever i havet, en del som frisimmande medan andra är fästa vid havsbotten. De förekommer alltifrån tidvattenszonen till de största djupen. Några få arter förekommer i sötvatten, och ytterligare några få i fuktiga miljöer på land. En del arter betecknas som rovdjur, medan andra är asätare, sedimentätare, växtätare eller filtrerar sin föda ur vattnet. Det finns även rörbildande arter med en tentakelkrona, med vilken de fångar sin föda och även andas genom.6-7

Även ”enkla” maskar kan ha ett avancerat beteende, säger en tysk forskare som tagit del av studien ovan om havsborstmaskarna med de avancerade lysbomberna. Vilket är något som forskningen visar gång på gång, även då det gäller som man trott, väldigt ”enkla” organismer.

Källor:
1. https://www.gu.se/en/news/newly-discovered-bristle-worm-named-after-student
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s13127-022-00597-1
3. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172488
4. Science 2009 vol 325 sid 964, Osborn et al.
5. http://www.newscientist.com/article/dn17654-deepsea-worms-fire-glowing-bombs.html
6. https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/maskar/ringmaskar/havsborstmaskar.731.html
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Polychaete

Havsborstmaskar finns i en mängd olika färger, former och  storlekar. Bilden till vänster, illustrationa av Meer by M. J. Schleiden (1804–1881). Samtliga bilder wikipedia.