Ordning i hemmen även bland forntidens folk

Alla har vi behov att hålla ordning omkring oss. Mer eller mindre för olika människor kan det kanske tyckas ibland. Men förmågan att organisera upp våra olika ägodelar, och ordna det snyggt och prydligt omkring oss, är ändå något som är nedlagt inom oss, oavsett hur vi sedan väljer att utveckla den egenskapen.

Flera arkeologiska fynd visar att denna egenskap även fanns hos forntidens människor. Vid utgrävningar på ett flertal forntida boplatser, har arkeologerna funnit indikationer på att bestämda platser använts för olika föremål och aktiviteter. I Huledalen i norra Israel pågår utgrävningar på en plats som tros varit bebodd av Homo heidelbergensis. (Homo heidelbergensis används ibland som ett samlingsnamn för en mängd olika fossilfynd med dateringar mellan 300 000 – 800 000 år sedan. Namnet kommer från ett fynd av en fossil käke, som hittats i närheten av tyska Heidelberg.) Även Homo erectus har föreslagits, men inga fossil har hittats på platsen. Detta är den äldst daterade boplatsen (ca 790 000 år) där man hittat indikationer på en organiserad tillvaro.

Oavsett vad det var för ett folkslag som slagit sig ner här, så visar de arkeologiska fynden att de hade en god förmåga att ordna det både trevligt och bekvämt för sig. Fynden visar bland annat att ett särskilda rum har använts för att tillverka flintverktyg, ett annat för verktyg av basalt och kalksten. Det syns också ett tydligt system för djur- och växtrester, som exempelvis åtskilda krabb- och nötskal. De senare tillsammans med städ och verktyg för att öppna nötterna.

Även Neanderthalmänniskan hade kapacitet att organisera sin tillvaro. Det har framkommit i utgrävningar som gjorts på deras boplatser i Spanien och Jordanien. Dessa platser har daterats till mellan 50 000 och 70 000 år. Då fossil av neanderthalare med yngre datering tidigare hittats i närheten av Huleplatsen i Israel ses även äldre neanderthalare som kandidater till den aktuella boplatsen.

Detta slag av, vad forskarna kallar ett “avancerat tankesätt”, med en mental förmåga att planera och organisera sitt livsutrymme  har forskarna tidigare trott att enbart den så kallade moderna människan behärskade. Den senare tidens utgrävningar har dock visat att så inte var fallet.

Källor:
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/50936/title/Stone_Age_campers_set_up_separat e_activity_areas
http://www.physorg.com/news180707972.html
Nature 1988 vol 332 sid 68 – 70. (Spanien)
http://archaeology.huji.ac.il/depart/prehistoric/erellah/2005_Henry_book_review_PaleoAnthr opology.pdf (Jordanien)

Se mer info om hemmen här:
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/neanderthalarna-och-det-dagliga-livet

New evidence suggests Neanderthals organized their living spaces
http://phys.org/news/2013-12-evidence-neanderthals-spaces.html