Rik fyndplats med välbevarade fossil

En ovanligt rik fyndplats, med anmärkningsvärt välbevarade fossil, har nyligen hittats i ordoviciumlager i södra Frankrike.

Fossilen består av en mångfald organismer, som alger, svampar, maneter, koraller, tusenfotingingar, räkor, trilobiter med flera. Hos flera av fossilen finns mjukvävnader, som matspjälkningssystem och de yttersta cellagren bevarade.

Fossilen, som hittades av två amatörpaleontologer, ligger inbäddade i en blandning av lerskiffer och siltsten. En första analys av fyndplatsen, som fått namnet Cabrières Biota, har publicerats i tidskriften Nature Ecology & Evolution.

Många års forskningsstudier väntar nu framöver – ser fram mot dess publikationer i den vetenskapliga pressen.

Källor:
https://www.nature.com/articles/s41559-024-02331-w
https://phys.org/news/2024-02-fossil-site-worldwide-importance-uncovered.html

Bild ovan (pixabay):
I den franska regionen Montagne Noire har en mycket rik fyndplats med fossil kommit i dagen. Fossilens välbevarade skick – även med mjukdelar – visar hur snabbt fossiliseringsprocessen gått till.