Nutida regnskogsväxt som fossil i Patagonien

I Patagonien, den sydligaste delen av Sydamerika, har några intressanta fossilfynd av en regnskogsväxt kommit i dagen. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fossilen daterade till ca 47-52 miljoner år.

Den fossila växten klassificeras av forskarna som en  art i ett unikt barrträdssläkte – Papuacedrus, besläktad med cypresserna. Idag växer den endast i det fuktiga bergsklimatet i Nya Guineas regnskogar, samt på Molluckerna i den Indonesiska övärlden. De få fossil som hittats hitintills kommer från Tasmanien och Antarktis.

Bland de nyupptäckta fossilen i Patagonien finns många välbevarade bladverk, samt en kotte med frö. Såväl bladen som kotten liknar helt den nutida arten på Nya Guinea. allt ifrån  bladens karakteristiska, yttre form till hur dess mikroskopiska små detaljer är arrangerade.

Källor:
American Journal of Botany 2009 vol 96 sid 2031-2047 – 
http://www.amjbot.org/cgi/reprint/96/11/2031
http://www.physorg.com/news177096593.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Papuacedrus