Myror i bärnsten visar på samma levandssätt som idag

I en studie på myror i burmesisk bärnsten har forskarna, genom avancerad teknik, hittat mikroskopiska känselhår på myrornas antenner.

När forskarna jämförde känselhåren med dem hos nutida myror såg man att de var nästan identiska. Samt satt på samma plats som hos dagens. De små organen på myrornas antenner används bland annat för att känna av luktmolekyler, till hjälp för kommunikation myrorna emellan. Forskarna drar därmed slutsatsen att forntida myror hade samma sociala levnadsmönster som dagens myror.

Den burmesiska bärnstenen, med de fossila myrorna (Gerontoformica gracilis), är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till cirka 100 miljoner år.

Källor:
https://phys.org/news/2024-06-ants-millions-years-sensory-modern.html
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp3623
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerontoformica

Bild ovan: Myra i bärnsten, en annan dock än dem i studien.