Varför dog ankylosaurier upp-och-ner?

Kortbenta och bastanta med ett taggigt pansar på ryggen – och som regel en klubba längst ut på svansen – såg de lite märkliga ut, ankylosaurierna. Även efter dinosauriers mått mätt. Och de tycks även dött på lite annorlunda sätt. För de flesta som hittats som fossil ligger med buken uppåt.

Under flera decennier har forskarna funderat kring fenomenat och lagt fram en mängd olika teorier, om vad som låg bakom. Ingen teori gav dock något tillfredsställande svar. Inte förrän en kanadensisk forskare vid namn Jordan Mallon, tillsammans med ett forskarteam, menar sig ha funnit ett sådant.

Efter att noggrant prövat olika metoder kom forskarna genom datamodeller fram till en modell de på engelska kallar “bloat-and-float”. Som i en svensk översättning blir den mindre rimmande att “svälla upp och flyta-modellen”. Denna går ut på att ankylosauriernas kroppar hamnade i vattnet, där de svällde upp så att kropparna blev ostadiga på grund av det tunga ryggpansaret, och hamnade upp och ner. Vilket enligt Mallon lätt kan ha hänt genom att de träffats av en stor vattenvåg. För att slutligen sjunka och begravas nere på bottnen, fortfarande i upp- och nervänt läge, och bli till fossil.

Enligt Mallon med team var “bloat-and-float-modellen” den enda teorin som innehöll vatten och därför den enda som kunde ge en rimlig förklaring till hur ankylosaurierna dött.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2018/02/most-ankylosaurs-were-fossilized-belly-now-scientists-think-they-know-why
https://phys.org/news/2018-02-flipside-dinosaur-mystery-bloat-and-float-belly-up.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018217312452?via%3Dihub

Bild ovan: Ill pixabay