Dinosaurie blev sjöko

Ett fossilt ben från Japan, vilket forskarna länge trott vara ett lårben från en dinosaurie, har vid närmare studier visat sig vara ett ben från en släkting till de nutida sirendjuren – Paleoparadoxia. Och det var inte bara djuret som sådant som fick en ny identitet i den nya studien, utan dateringen varierade med åtskilliga miljoner år.

Benet hittades på 1950-talet vid ett dammbygge, och placerades så småningom på en hylla i ett museum. Tillsammas med fyndet lämnades en beskrivning av fyndplatsen. Och det är genom en datering av zirkonkristaller hos dessa klippor, som forskarna kommit fram till en ålder på benet av 15,9 miljoner år. Enligt evolutionsteorin är detta en tidsperiod där dinosaurierna för länge sedan skall ha dött ut. Däremot har tidigare fossilfynd från Paleoparadoxia daterats till ungefär samma ålder. Dessa fynd har gjorts från olika områden av Stilla havs-kusten, några även från Japan som det nu aktuella lårbenet.

Och därmed förvandlades även djurets identitet till något helt annat.

Källor:
https://phys.org/news/2018-07-forgotten-dinosaur-bone-ancient-hippo-like.html
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/5/7/172441
https://en.wikipedia.org/wiki/Paleoparadoxia

Bild ovan: Nutida sjöko/sirendjur (pixabay).