Sabeltand i Nordsjön

När man tänker på sabeltandade tigrar är det väl närmast Nord- och Sydamerika som kommer för ens inre blick. Kanske allra mest på La Brea tar pits i Los Angeles, Kalifornien. Det är i asfaltsjöarna där man hittat de flesta skeletten av Smilodon, det mest kända av dessa nu utdöda kattdjur.

Visst har de hittats på fler platser, men det är knappast Nordsjön uppåt våra breddgrader man tänker på i samband med dessa forntida kattdjur. Nyligen fastnade dock ett fossilt skelettben från en sabeltand i nätet från en fiskebåt utanför Storbritanniens kust. Forskarna klassificerar fossilet till en så kallad scimitar katt, vilka ofta var något mindre och lite annorlunda till sin uppbyggnad, än de stora sabeltandade kattdjuren.

Så långt norrut som i Nordsjön har man endast hittat fossil från sabeltandade kattdjur en gång tidigare. Däremot har fossil från andra så kallade förhistoriska djur, som mammutar och stora hjortar, tidigare tagits upp från Nordsjöns botten. Även fossil från flodhästar har hittats här, vilket tillsammans med övriga fynd visar på att ett annat klimat, med en annan fauna än dagens, var rådande här i det förgångna.

Källa:

  • http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7735544.stm