Mjöl i stenålderskosten

Den gängse uppfattningen bland forskarna har varit att den ursprungliga människan i huvudsak åt kött, och gjorde så under mycket lång tid.Visserligen tros hon även ha ätit vilda, ätliga växter, vilket det även finns många arkeologiska belägg för. Under senare tid har det också kommit alltfler fynd som visar att människan även åt fisk redan tidigt i historien. Men att hon skulle odlat säd, eller samlat vild sådan, som hon sedan malde till mjöl, är något som uppstod sent enligt ett evolutionshistoriskt perspektiv. (På detta stöder sig de som förordar en så kallad stenålderskost, med mycket kött och lite, eller alls inget spannmål.)

Ett och annat fynd har tidigare gjorts som visat att människan malde olika sädesslag och bakade bröd redan tidigt i historien. I Israel har man exempelvis gjort några fynd, som består av stärkelse från vildkorn och vete på en forntida kvarnsten, samt en enkel ugn. Fynden är daterade till ca 22 000 år.1 Ett annat exempel är några stenåldersverktyg från Mocambique med rester från främst durra. Det är ett gräs som än idag är en basvara på många håll i Afrika.Verktygen, som daterats till ca 100 000 år, har uppenbarligen använts för att tillreda maten.2 – 3

Nu har forskarna hittat mjölrester på gamla malstenar på olika platser i Europa. Det rör sig om så skilda platser som Italien, Ryssland och Tjeckien. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är stenarna daterade till ca 30 000 år. 4- 6 Att de hittats på så många olika platser indikerar att bruket att mala mjöl var en mer utbredd företeelse bland forntidens människor än vad man hitintills trott. Forskarna tror att man tidigare ofta missat fynd efter mjölrester, då arkeologer ofta tvättat de verktyg som använts vid malningsprocesser och mjölresterna har på så sätt försvunnit.

Köttkonsumtion lämnar i sin tur mycket tydligare spår, och därigenom har uppfattningen uppkommit att man under stenåldern mestadels levde av kött. Denna åsikt hävdar såväl forskarna av den nya studien, som andra som tagit del av den, är en missuppfattning. En av dem går så långt att han säger att om människan endast skulle leva på en sådan köttdiet, som tidigare framförts, skulle man drabbas av proteinförgiftning.

Källor:
1. Nature 2004 vol 430 sid 670-673, Dolores et al “Processing of wild cereal grains in the Upper Palaeolithic revealed by starch grain analysis”
http://anthropology.si.edu/archaeobio/Ohalo%20II%20Nature.pdf
2. Science  2009 vol 326 sid 1680 – 1683, Mercader “Mozambican Grass Seed Consumption During the Middle Stone Age”
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/326/5960/1680
3. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2009/12/17-02.html
4. http://www.pnas.org/content/early/2010/10/08/1006993107.abstract
5. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/10/the-cavemens-complex-kitchen.html
6. http://www.nature.com/news/2010/101018/full/news.2010.549.html