Misslyckat försök att skapa liv

Några Kalifornienforskare har gjort ett försök att skapa liv vid en rysk vulkan. På grundval av att Darwin föreslog att livet startade i “en varm liten pöl” bestämde sig dessa forskare för att se om de kunde skapa något liv i “en het liten pöl”, vars vatten värmts upp genom vulkanisk aktivitet. Forskarna gjorde en “ursoppa” genom att där lägga ner proteiner, DNA och cellmembraner.

Inom några timmar hade dock “soppans” samtliga ingredienser försvunnit. Molekylerna hade fastnat i leran som omgav vattenpölen och var omöjliga att samla ihop. Forskarna, som dock tycker det var ett intressant experiment, funderar nu på om pölen var alltför het och kanske för sur. Och man planerar nu att göra om försöket vid en vulkan på Hawaii, där man inte har samma problem med leran. Försöka duger – eller…?

Källa:

  • Science 2006 vol 311 sid 1081.