Första schimpansfossilen

Trots alla teorier runt schimpansens ursprung och dess hypotetiska nära släktskap med människan har man inte haft ett enda säkert schimpans-fossil att bygga upp sina teorier på. Men nu har de första fossilen dykt upp, eller rättare sagt grävts fram i form av tre tänder – två framtänder och en kindtänd. En fjärde möjlig schimpanstand har ännu inte analyserats klart.

Tänderna, som hittats i Kenya, är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterade till 500 000 år. Och knappast överraskande hoppas nu forskarna att hitta ännu äldre schimpans-fossil, från den tid då man menar att människan och schimpansen delades upp i olika släktgrenar. Vilket enligt evolutions-forskarna skulle skett några miljoner år tidigare.

Källa:

  • New Scientist 2005 vol 187 sept 3 sid 7.