Under huden på Psittacosaurus

Fossil efter en psittacosaurus (så kallad papegojödla) med mycket välbevarad hud har hittats i Kina. Att hitta fossil hud från dinosaurier är i sig ovanligt. Men det än mer intressanta med denna hud är att det finns en genomskärning rakt ned genom huden, med bindväv och flera lager kollagenfibrer. Såväl överhuden som läderhuden (mellanskiktet mellan över- och underhud) finns bevarad. Forskarna liknar den anmärkningsvärt tjocka, men ändock flexibla huden, med den hos hajar, delfiner och nutida reptiler. Huden är täckt av fjäll.

I BBCs rapportering av fyndet blir man något förvånad av valet av bild och bildtext. Helt skild från texten, som berättar att psittacosaurens hud var täckt av fjäll skriver man “Vissa forskare tror att flera dinosaurier hade fjädrar”. Till detta har man satt en konstruerad bild av en befjädrad dinosaurie, som inte på minsta sätt liknar en psittacosaurus. National Geographic har denna gång en bättre verklighetsuppfattning, där man lägger ut en riktigt fin bild på psittacosaurier, som strövar fram längs ett vattendrag. I texten tar man även upp slutsatserna från orignalartikeln i Royal Society B, att såväl fjällen som andra strukturer hos huden talar mot teorin att vissa dinosaurier skulle haft någon form av primitiva fjädrar. Det är något som BBC inte berör.

Den förklaring som forskarna ger till att papegojödlans hud bevarats så väl är att den så gott som direkt har täckts med sediment, som sedan snabbt mineraliserats. Mjukdelarna är annars det första som ruttnar och förmultnar när något djur har dött. Här har dock huden bevarats som fossil med ett öppet tvärsnitt ned genom hudlagren.

Källor:

  • http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7177181.stm
  • http://news.nationalgeographic.com/news/2008/01/080116-dinosaur-skin.html
  • http://www.pubs.royalsoc.ac.uk/media/proceedings_b/RSPB20070352.pdf
  • Proceedings of the Royal Society B 2008 vol 275 sid 775-780.