Gamla nutida fåglar

Det finns gott om fossila fåglar i Kinas sedimentära bergarter, vilka trots höga dateringar visar på samma kännetecken som dem hos nutida fåglar.

Exempel på detta är ett par välbevarade små fågelfossil, ca 15 cm långa. Dessa fossil har uppmärksammats, bland annat just på grund av den höga dateringen på ca 130 miljoner år. Bland de tydligaste nutida dragen, som forskarna visar på, är den solfjädersformade stjärten, de sammansmälta benen vid vingspetsarna och det u-formade “önskebenet”.

På fossilen finns även en liten utskjutning på framkanten av vingarna, som är anmärkningsvärt lika den hos nutida fåglar. Denna är fåglarna till hjälp då de manövrerar sin flykt uppåt i rymderna.

Då fågelfossilens ben är tämligen långa i relation till kroppen, samt saknar fjädrar (till skillnad mot övriga kroppen) tror forskarna att det rör sig om fossil från vadarfåglar.

Källor:
http://news.sciencemag.org/paleontology/2015/05/feathered-fossils-china-reveal-dawn-modern-birds
http://phys.org/news/2015-05-early-bird-avian-clock.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150428/ncomms7987/full/ncomms7987.html

Bild ovan: Nutida vadare (mindre strandpipare) i samma storlek som de fossila ovan (foto pixabay).