Lite mer om neandertalare

Ju längre forskningen framskrider desto fler likheter upptäcks mellan oss och neandertalmänniskan. Det gäller inte minst de upptäckter som gjorts genom genetiska analyser på neandertalfossil. Här några axplock från dessa.

Modern språkgen

Genetiska analyser av fossil från neandertalare visar att de, likt nutida människor, bar på den enda kända gen som har en koppling till talets gåva. Genen har hittats i DNA som utvunnits ur fossila ben, som hittats i en grotta i norra Spanien. Studien har gjorts av en forskargrupp vid Max Planck-institutet i Tyskland, tillsammans med internationella kollegor.1-2

“Neandertalarna förvånade oss lite här”säger forskarna. Man hade förväntat sig att neandertalformen av denna gen skulle sett mer “forntida” ut och liknat en gen hos chimpanserna. Forskarna noterar att de varit ytterst noggranna i sina undersökningar för att förhindra att DNA från neandertalmänniskan skall ha blivit beblandat med nutida DNA. Men ändå ser man detta som en förklaring till resultatet. En annan tänkbar förklaring de ger är att de fossil man använt kan ha varit gemensamma barn till neandertalare och nutida människor. Detta är den förklaring man nu accepterat.

Med tanke på alla de fakta som framkommit, vilka visar på neandertalarna som vanliga, moderna människor blir man förvånad att upptäckten att de ägt en modern språkgen väcker förvåning. Borde det inte snarare varit fallet om upptäckten varit den motsatta?

Rödhåriga neandertalare?

Var neandertalmänniskan alltid svarthårig, som vi ser henne i nutida porträtt? Kan hon inte lika gärna haft, exempelvis rött hår? Och med vilken säkerhet kan man veta vilken hudfärg hon hade?

Genom en ny förfinad metod som kom för en tid sedan, och med vars hjälp man kan “utläsa” DNA utvunnet ur skelett av neandertalare, hoppades forskarna få svar på frågor som dessa. Och bland svaren som kom fann man att neandertalmänniskan bar på en genvariant, som kan ha styrt pigmenteringen i hår och hud på liknande sätt som hos nutida människor.

Rött hår och ljus hy hos en del av dem är fullt möjligt, konstaterar forskarna.3

Samma smak

Brysselkål, vitkål och broccoli – tillsammans med andra kålsorter har dessa en lite stark, speciell smak. Det känner de flesta av oss till, medan några inte märker det. Ungefär en fjärddel av jordens nutida befolkning saknar nämligen den genvariant som gör att de proteinreceptorer som ligger i tungans ytskikt ska känna av smaken.

DNA-prov från neandertalben visar att en del av neandertalarna också ägde samma genvariant, och kände samma smaker.4-5 Kanske inte den viktigaste studien, men ändå en i den långa raden av likheter mellan oss och neandertalmänniskan.

Källor:
1. http://www.nature.com/news/2007/071018/full/news.2007.177.html
2. https://www.discovermagazine.com/planet-earth/could-neanderthals-talk-breakthrough-study-suggests-our-ancient-cousins-had
3. http://www.nature.com/news/2007/071025/full/news.2007.197.html
4. http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/812/2
5. http://www.physorg.com/news169297576.html

Ill ovan, pixabay

Se mer om DNA-forskningen ocn neandertalmänniskan.

Nobelpris, DNA och neandertalare