Äldsta saltgruvan

En saltgruva i Duzdagi, Azerbaijan, som fortfarande är i bruk, sägs vara den äldsta saltgruva man hitintills känner till. Enligt arkeologer som gjort utgrävningar i området utvanns salt här i stor skala runt 3500 f Kr. Arkeologiska fynd som gjorts i området, som exempelvis olika slags verktyg, har fått en ännu äldre datering. Att saltgruvan varit i bruk för så lång tid tillbaka, visar i sin tur att här fanns ett fungerande samhälle tidigt i historien.1

Den gamla saltgruvan är inte den enda indikationen på tidiga bosättningar i Azerbaijan,. Här finns bland annat 600 000 klippmålningar med mycket varierande motiv, bland annat kamelkaravaner och människor som reser med vassbåtar. Klippmålningarna bevaras inom ett statsreservat i Gobustan, och har även utsetts till ett världsarv.2

Även övriga Kaukasien, som Azerbaijan är en del av, är rikt på lämningar från forntiden. För en tid sedan upptäcktes en hitintills okänd civilisation från bronsåldern högt upp i de kaukasiska bergen i dagens Ryssland. De fynd, som arkeologerna gjort i ett ca 60 mil stort område, har daterats till ca 1400 – 1600 f Kr.3

Ett annat exempel är några linfibrer som hittats i en grotta vid foten av bergen, i dagens Georgien. Enligt arkeologerna är detta den äldsta textil man hitintills känner till.4-5. Även de uppmärksammade fossilen av Homo erectus, som hittats i Dmanisi i Georgien, visar att människan tidigt i historien tog sin väg upp i dessa trakter.6-8

Källa:
1. http://www.physorg.com/news/2010-11-oldest-salt-date-azerbaijan.html
2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gobustans_statsreservat
3. http://www.physorg.com/news/2010-10-bronze-age-civilisation-russian-caucasus.html
4. http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/325/5946/1359
5. http://www.physorg.com/news171811682.html
6. https://phys.org/news/2013-10-georgia-skull-thought-rewrite-human.html
7. http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7160/abs/nature06134.html
8. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1072953

Bild ovan: Några av Azerbaijans många berg (foto, wikipedia).

Murovdag mountains i Azerbaijan (wikipedia), och Kaukasiska bergen i Georgien (pixabay).

Se mer om människans aktivitet, som visar på ett fungerande samhälle i området.

Vinfabrik från Noas dagar