Dinosaurie-ägg med embryon

Allteftersom tekniken förfinas kan fossilen berätta allt mer från den forntida värld de kommer ifrån. Även fossil som legat i universitetens olika samlingar kan nu plockas fram och studeras på ett nytt sätt och ge oss värdefull information.

Ett intressant exempel på detta är några mycket välbevarade dinosaurieägg med embryon, som hittades i Sydafrika för ca 30 år sedan. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är äggen daterade till ca 190 miljoner år, vilket sägs vara de “äldsta” dinosaurieägg man känner till. Nu har några forskare på University of Toronto i Kanada granskat dessa i ett mycket starkt elektron-mikroskop och sammanställt de bilder man fått fram.1 -2

Äggen med dess embryon har klassificerats som Massospondylus, en dinosauriegrupp som liknade de stora sauropoderna. Enligt forskarna var de små dinosauriena inne i äggen i ett stadium nära kläckningen. Enligt skeletten att döma skulle de små ungarna sett ganska oproportioneliga ut och ganska olika de fullvuxna exemplar man funnit fossil efter. Skeletten var ca 20 cm långa med relativt långa framben. Huvudet var stort i förhållande till övriga kroppen.

Skeletten visar också att ungarna var fyrbenta. Som fullvuxna tros de däremot ha gått på två ben (om än något omdiskuterat bland forskarna). Fossil efter vuxna Massospondylus visar på en lång slank dinosaurie, som regel  4 -5 meter lång, med lång nacke och svans. Huvudet hade då istället blivit litet jämfört med övriga kroppen. Även dessa fossil har hittats i södra Afrika. (Fossilfynd från andra delar av världen, som tidigare klassificerats som Massospondylus, har senare fått andra vetenskapliga namn.) 3

Den nygjorda studien på ägg och embryon från Sydafrika visar hur mycket samma slags dinosaurie kunde förändras under sin livstid. Flera studier under senare tid av fossil från olika slags dinosaurier har visat på samma sak. De stora förändringarna har ofta gjort att forskarna av misstag klassificerat dem som olika slags dinosaurier.4 – 6

Källor:
1. http://www.vertpaleo.org/userfiles/File/JVP%20preprint.pdf
2. http://www.physorg.com/news/2010-11-oldest-dinosaur-embryos-insights-infancy.html
org
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Massospondylus
4. http://www.physorg.com/print174634964.html
5. http://www.physorg.com/news198306111.html
6. http://www.nature.com/news/2010/100924/full/news.2010.492.html