Koraller, fiskar och symbios i naturen

När koraller attackeras av giftiga alger och sjögräs så ropar de på hjälp! Det rapporteras i en nyligen publicerad  forskningsstudie. Studien har gjorts vid ett korallrev utanför Fiji, på några koraller benämnda Acropora nasuta (hjorthornskoraller).

Enligt studien sänder korallerna ut kemiska signaler till några fiskar som lever i korallernas närhet. De ca 3 cm långa fiskarna tillhör gruppen smörbultar, där en art äter upp sjögräset, med en annan för bort det från korallerna. Och allt sker inom några minuter sedan fiskarna fått signalen. Fiskarna i sin tur lever skyddade inne i korallreven, från de faror de i sin tur hotas av. Genom att äta det giftiga sjögräset – som de alltså själva klarar alldeles utmärkt – blir de också mindre aptitliga för rovfiskar.

Det är första gången som man har kunnat se att en art i havet använder sig av kemiska signaler för att kommunicera med sina allierade. Vilket inte behöver innebära att det är enda gången det förekommer. Haven är stora och djupa, och rymmer förmodligen fortfarande på mycket som ännu är okänt för vetenskapen.

Det finns dock flera andra symbioser, eller samarbeten, mellan olika arter som redan nu är kända bland mångfalden av arter i korallreven. Ett par sådana är där ett par arter av smörbult är involverade. Bland annat finns där en så kallad “rengöringsfisk” som rensar parasiter från en mängd olika fiskar – ofta stora sådana. I korallreven finns särskilda “rengöringsstationer”, dit även fiskar som annars utgör ett hot för småfisk kommer. Genom sin kroppshållning visar de större fiskarna att de önskar bli “rengjorda” och smörbultarna kan till och med simma in i munnen och gälarna för att “rengöra” där.

Källor:
http://phys.org/news/2012-11-bodyguard-fish-corals-toxic-seaweed.html
http://www.nature.com/news/corals-under-attack-summon-friendly-fish-1.11781

Foto ovan, Acropora nasuta/ hjorthornskoraller (wikipedia).