Nytt Burgess Shale

I kanadensiska delen av Klippiga bergen har, vad forskarna kallar “ett nytt Burgess Shale” kommit i dagen. Det är ett internationellt forskarteam, där även svenska forskare deltog, som på en expedition hittade hundratals fossil i en glaciär i södra Kanada.

Just fyndplatsen som sådan var en stor upptäckt i sig, då man tidigare inte trott att här skulle finnas några fossil. Även om platsen ligger i samma klippformation som Burgess Shale, är miljön helt annorlunda. Dateringen, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är ungefär densamma, drygt 500 miljoner år.  

Åtta nya arter har klassificerats bland fossilen, som i sin helhet rör sig om bottenlevande havsdjur. Forskarna lyfter bland annat fram mycket välbevarade fossil av exempelvis brachiopoder, mollusker, svampdjur, trilobiter och andra kräftdjur. Fossilen representerar den typ av organismer som man kan förvänta sig att hitta längst ned i lagren vid en översvämningskatastrof. Att man hittar dem högt upp i Klippiga bergen förklaras av att havsbottnen här, likt andra platser, pressats upp till höga bergskedjor.

Fyndplatsen i Burgess Shale, som upptäcktes för ca 100 år sedan, är känd för att innehålla mycket välbevarade marina fossil av mindre djur som exempelvis alger och maskar. Liknande fynd har gjorts i sydvästra Kina, den så kallade chengjiangfaunan, som daterats till ca 540 miljoner  år.

Källor:
http://geology.gsapubs.org/content/38/9/811.abstract
http://www.physorg.com/news203935038.html