Kanske en ny diplodocus?

En ny variant av Diplodocus har beskrivits i en vetenskaplig artikel och förärats med artnamnet Galeamopus pabsti. Skelettet grävdes fram för några decennier sedan i Wyomings juralager, och det är en av paleontologerna – Ben Pabst – som fått äran att ge arten sitt namn.1

Det som skiljer denna diplodocid från andra är dess massivare ben, samt en “trekantig hals” vid övergången till dinosauriens huvud. Då det är det hitintills enda liknande exemplaret man hittat, infinner sig frågan om det verkligen rör sig om en ny art. Eller om variationen ryms inom en redan känd typ av Diplodocus, kanske bara en muterad missbildning?

Om så skulle vara fallet är det knappast första gången som ett liknande misstag begås. Frågan aktualiseras nu och då i vetenskapliga studier, även inom andra ämnesområden. För några år sedan kom en uppgift om att en så pass hög andel som en tredjedel av alla de dinosauriearter som namngetts kanske aldrig existerat.2 Enligt forskarna beror misstagen ofta på att dinosaurier förändras så mycket till sin kroppsform under sin livstid att fossil från unga och äldre individer ofta tros vara olika arter. Även honor och hannar kan, likt många nutida djurarter, varit olika varandra men klassats som olika arter.

Andra orsaker kan vara bristfälliga fossil eller att forskarna varit lite väl snabba vid klassificeringen. Kanske har några frestats av tankarna om förnyade och rika forskningsanslag, samt äran att få sitt namn fästat vid någon ny dinosaurieart. Kanske hände detta dock oftare i dinosaurieforskningens barndom, då jakten efter nya dinosauriearter var extra intensiv.

I den aktuella studien med Galeamopus pabsti kan man väl knappast säga att klassificeringen gått för snabbt, då fyndet gjordes redan 1995 och publiceringen med artnamnet kommit först för några år sedan. Inte heller vill undertecknad beskylla forskarna i studien för oärlighet, utan enbart peka på några problem som kan föreligga i samband med artklassificering av nya fossilfynd.

Källor:
1. https://phys.org/news/2017-05-species-dinosaur-unexpected-diversity-whiplash.html
2. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0007626

Bild ovan: Illustration av Sesismosaurus, en av de största diplodociderna, vars fossil har hittats i New Mexico i lager från yngre jura. (Wikipedia)