Flygkunniga flygödlor

“Som små mini-vuxna redan då de kom ut ur äggen”, säger en forskare om några flygödlor som hittats i fossila ägg från Kina. Förutom att benen hade samma proportioner som hos vuxna flygödlor, var vingarna fullt utvecklade. Av allt att döma bör dessa flygödlor varit flygfärdiga så snart de kläcktes fram ur äggen.

Fynden av de fossila äggen och embryona har gjorts tillsammans med cirka 300 ägg från pterosaurier vid Jinzhou i nordöstra Kina. När det gäller äggen var skalen hos dessa smidiga och porösa, likt nutida reptilägg. I studien som gjorts av embryona, tillsammans med fynd från Argentina, konstaterade forskarna stora skillnader i embryonas tillväxt, i såväl kropp som vingar, gentemot fåglar och fladdermöss.

“Rent teoretiskt är det sätt på vilket pterosaurierna växte och flög på inte möjligt”, säger en av forskarna i studien, “men eftersom de inte kände till att det var omöjligt, så flög de likväl”.

Källor:
https://phys.org/news/2019-06-baby-pterodactyls-birth.html
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.0409

Bild ovan, ill pixabay