Fel tid och plats för nyupptäckta dinosaurier

Fossil från ett tiotal, så kallade diplodocider ( så kallade “långhalsar”) hittades för några år sedan i nordvästra Kina. Enligt forskarna bakom studien av fossilen, visar fossilen både på en vidare spridning och en större mångfald av sådana dinosaurier tidigt i historien.

Den exakta dateringen är, enligt forskarna, inte säkerställd. Men enligt den geologiska tidsskalan skulle det innebära att diplocidernas spridning till Kina flyttas från yngre till mellersta jura – på gränsen till äldre jura. De nyupptäckta fossilen ligger alltså djupare ned i lagren än tidigare fynd.

Lingwu, en stad nära fyndorten, har fått ge namn åt den nypptäckta dinosaurien – Lingwulong shenqi, vilket betyder “en fantastisk drake från Lingwu”. Tilläggas bör att fossilfynd som liknar varandra, ofta fått olika namn då de hittats i olika delar av världen. Detta gäller inte minst dinosaurier.

De mest kända släktena bland diplodociderna, lär vara diplodocus och apatosaurus. Ett populärt namn på svenska är “långhalsar”, på grund av deras extremt långa halsar. Deras hela längd kunde bli upp till 30-40 meter.

Källor:
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05128-1
https://phys.org/news/2018-07-amazing-dragon-unearthed-china-date.html
https://www.newscientist.com/article/2175041-amazing-dragon-find-in-china-rewrites-evolution-of-massive-dinosaurs

Bild ovan: Illustration av Sesismosaurus, en av de största diplodociderna, vars fossil har hittats i New Mexico i lager från yngre jura. (Wikipedia)