Jättepelikan från forntiden och andra jättar

Den andinska kondoren och vandringsalbatrossen sägs ha det största vingspannen av alla nutida fåglar. Kondorens är cirka 3,20 meter och genomsnittet hos albatrossen ligger på 3,1. Den största individuella spännvidden som bekräftats har mätts upp till 3,7 meter. Obekräftade rapporter talar dock om individer med ett vingspann på 5,3 meter.

Obekräftade rapporter kan man nu inte lita på. Men kanske finns det sådana jättefåglar även i nutid. Att de fanns i forntiden bekräftar fossilen. De största flygande fåglar vi känner till fanns bland kondorfåglarna, Teratornis och Argentavis. De beräknas haft en vingbredd på bortåt 4, respektive 6-8 meter mellan vingspetsarna.

Fragmentariska fossil har länge pekat i riktning mot att det även fanns sjöfåglar med ett vingspann på cirka 6 meter. Bland annat ett fynd av en lång skalle i Peru, där man utifrån skallens storlek beräknat vingbredden hos fågeln till upp emot sex meter. Fyndet har klassificerats som en forntida pelikanfågel.

Fossil av dessa fåglar har hittats på alla kontinenter, mestadels fragmentariska och sönderkrossade. Ett tämligen komplett skelett har sedermera hittats i Chile, och därav fått artnamnet Pelagornis chilensis. Nu bekräftar kanske inte detta fossil att fågeln hade sex meter mellan vingspetsarna, men väl 5,2. Och det är ju inte så illa det heller!

Källor:
http://www.physorg.com/news203849445.html
https://www.researchgate.net/publication/233144638_Osteology_of_a_New_Giant_Bony-Toothed_Bird_from_the_Miocene_of_Chile_with_a_Revision_of_the_Taxonomy_of_Neogene_Pelagornithidae

Bild ovan; Krushuvad pelikan (Pelecanus crispus) är den största nutida pelikanen med en vingbredd på över tre meter mellan vingspetsarna (foto pixabay).

Läs mer om krushuvad pelikan

Krushuvad pelikan