Krushuvad pelikan

Krushuvad pelikan är inte bara den största pelikanfågeln. Det är även den största, flygkunniga fågeln – ja, största, flygkunniga djuret!

De största exemplaren kan väga upp till 15 kg och bli runt 180 cm höga. Vingbredden tangerar den hos vandrings-albatrossen, vilken innehar “världsrekordet” på 3,6 meter. Den långa näbben, som kan bli bortåt halvmetern lång, är den näst längsta bland alla pelikaners. (Enbart den australiska glasögonpelikanens näbb är längre.)

Knappast överraskande lever även denna pelikan, nästan uteslutande av fisk. Över ett kilo om dagen kan gå åt för denna fågelbjässe, och mycket kan lagras i den stora, djupa näbbsäcken. En näbbsäck som för övrigt byter färg efter årstid. Gult är vinterns färg och under parningstiden lyser den i rött till orange.

Sin mesta hemvist har den krushuvade pelikanen i södra Europa, men den förekommer så långt bort som Kina och Indien. Den häckar mestadels i grunda sjöar och våtmarker, där den bygger ett plattformsliknande bo direkt på marken. I takt med att våtmarker utdikas, världen över, försvinner dessvärre häckningsplatserna. Vilket tillsammans med jakt och kommersiellt fiske (födan försvinner) utgör ett hot mot denne gigant i fågelvärlen. Hos IUCN – Internationella naturvårdsunionen – är den rödlistad under statusen “sårbar”.

Sitt svenska namn har den krushuvade pelikanen fått efter sin “virvel” i hjässans fjädrar. På latin heter den Pelecanus crispus, och en fossil dito, som hittats i Azerbajdzjan, Pelecanus crispus palaeocrispus.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn24601-nose-to-beak-with-a-christian-hero-heavyweight-champ.html#.UpWnYeK27F8
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalmatian_Pelican