Färgseende hos blinda rundmaskar

En millimeter lång liten rundmask (Caenorhabditis elegans) som saknar ögon kan ändå urskilja färger. C. elegans, som den ofta förkortas till, saknar även de gener som styr ljuskänslighet och står för det färgseende forskarna tidigare känt till.

Men i en studie har forskarna nu upptäckt ett nytt sätt som hjälper C. elegans att upptäcka färger. Exakt hur den gör är forskarna ännu inte på det klara med. Men man har förstått att minst två gener är inblandade. Dessa gener finns även hos däggdjur, där de skyddar cellerna från påfrestningar i miljön, som exempelvis skadligt ultraviolett ljus.

Forskarna tror nu att dessa små rundmaskar kanske blir skyddade på ett liknande sätt, genom att urskilja och undvika vissa färger. Rundmaskarna livnär sig på bakterier, men stöter även på bakterier som utsöndrar blå gifter. Så att kunna undvika dessa är livsviktigt för dem.

Forskarna i studien är fascinerade över att dessa rundmaskar, eller nematoder som de också kallas, i sin litenhet och sitt till synes enkla nervsystem till trots, besitter en så komplex beteende-repertoar. Att de kan lukta, smaka, känna beröringar, reagera på temperaturväxlingar och även undvika eller förändra sina födointag när fara hotar.

Kan inte annat än instämma i den fascinationen.

Källor:
https://phys.org/news/2021-03-roundworms-wavelengths-environment-dangerous-bacteria.html
https://science.sciencemag.org/content/371/6533/1059
https://sv.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans

Foto ovan, pixabay

Under en kvadratmeter vanlig skogs- eller jordbruksmark kan det finnas flera miljoner nematoder.

(Foton:wikipedia)

Rundmaskar, eller nematoder, är enkelt byggda spolformade djur som påträffas i de flesta miljöer. I markens näringsväv återfinns nematoderna på ett flertal ställen – en del lever av bakterier, en del suger på svamphyfer, en del äter av rötter och andra är rovdjur . (Källa: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/maskar/rundmaskar.5367.html)