Storfynd av dinosaurier i Kina

I Shangdong provinsen i Kina har paleontologerna grävt fram vad som kan vara den största samling dinosauriefossil som någonsin hittats. Platsen är inte utgrävd till fullo, men de kinesiska forskarna säger att man hitintills grävt fram 7600 dinosaurieben.

I Shangdong provinsen i Kina har paleontologerna grävt fram vad som kan vara den största samling dinosauriefossil som någonsin hittats. Platsen är inte utgrävd till fullo, men de kinesiska forskarna säger att man hitintills grävt fram 7600 dinosaurieben.

I en närbelägen fossilgrav, enbart 300 meter lång och tio meter bred, har man nyligen grävt fram cirka 3000 skelettdelar, och på flera platser i närheten sägs flera tusen fossil kommit i dagen. Flera betydelsefulla fynd av dinosaurier har tidigare gjorts i samma område, där man grävt fram över 50 ton med dinosauriefossil sedan 1960-talet.

Detaljerade beskrivningar av fynden har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, vilket forskarna tror kommer först senare i år. Men det finns rapporter om fossil från kända dinosaurier som tyrannosaurier och ankylosaurier. Samt vad som kan vara det största skelettet av en anknäbbsdinosaurie, som någonsin hittats. Fossilen har hittats i kritalager, vilka som regel är de översta lager som innehåller dinosauriefossil, ofta rikliga sådana. Forskarna hoppas därför hitta ledtrådar bland dessa rikliga fossil om hur dinosaurierna dog ut en gång i tiden. En katastrof av stora mått måste dock inträffat, därom vittnar fossilen.

Planer finns att göra en fossilpark i området. Men den lokala gruvindustrin som nu förhindras att arbeta i området på grund av de rikliga fossilfynden, är i sin tur ivriga att fortsätta sin gruvdrift. Framtiden får utvisa vilka intressen som går främst.

Källor:

  • http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7806062.stm
  • http://www.physorg.com/news149837791.html